Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SYMPOZJA I DYSKUSJE

Jednym z głównych zadań przewidzianych w projekcie jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty, dotyczącej normatywnych aspektów innowacyjnych terapii. Zadanie to jest realizowane dwutorowo: w części przez internetowe sympozja z udziałem zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin, a w części przez publikacje i dyskusje na stronach internetowego czasopisma Diametros. 

Gdy chodzi o bezpośrednie spotkania internetowe, dotąd odbyły się dwa: (1) internetowa konferencja „O granicach eksperymentalnych terapii” zorganizowana przez Pracownię Etyki Praktycznej i Historii Etyki w Instytucie Filozofii UJ w dniach 2-3 czerwca 2023 r. oraz (2) internetowe sympozjum „Innowacyjne terapie a zadania towarzystw medycznych”, które odbyło się w dniach 12-13 stycznia 2014 r. 

O granicach eksperymentalnych terapii

W ramach pierwszego sympozjum wygłoszono referaty:

 • Włodzimierz Galewicz (Uniwersytet Jagielloński) – Granice eksperymentalnych terapii – przegląd problemów
 • Jan Borysowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – Terapia z zastosowaniem niezarejestrowanych produktów leczniczych: główne problemy i wyzwania 
 • Tomasz Sroka (Uniwersytet Jagielloński) – Ile eksperymentu w eksperymencie medycznym? O kryteriach prawnych wyróżniania eksperymentu medycznego
 • Marlena Pecyna (Uniwersytet Jagielloński) – Zastosowanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego a eksperyment leczniczy 
 • Marcin Rytel (Kancelaria Wardyński i Wspólnicy) – Prawne aspekty niestandardowych terapii w kontekście przepisów o eksperymencie leczniczym 
 • Maria Gutowska-Ibbs (Kancelaria Adwokacka Maria Gutowska-Ibbs) – Kwalifikacja stosowania produktów leczniczych off-label jako eksperymentu medycznego, przesłanki kwalifikacji oraz jej wpływ na przebieg leczenia
 • Olga Dryla (Uniwersytet Jagielloński) – Znaczenie danych poznawczych pozyskiwanych dzięki eksperymentom leczniczym
 • Daniel Eryk Lach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Omówienie regulacji niemieckiej dotyczącej udzielenia i finansowania terapii spoza katalogu świadczeń gwarantowanych, w tym „innowacyjnych” 
 • Wojciech Załuski (Uniwersytet Jagielloński) – O granicach eksperymentu medycznego z perspektywy teorii racjonalnego wyboru 
 • Tomasz Rzepiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Problemy i ograniczenia badań klinicznych terapii zaawansowanych
 • Wojciech Ciszewski (Uniwersytet Jagielloński) – Kwestia terapii eksperymentalnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Innowacyjne terapie a zadania towarzystw medycznych

W ramach drugiego sympozjum wygłoszono referaty:

 • Włodzimierz Galewicz (Uniwersytet Jagielloński) – O możliwej roli towarzystw medycznych w kategoryzacji innowacyjnych terapii – wprowadzenie do debaty
 • Joanna Różyńska (Uniwersytet Warszawski) – Regulacja ‘eksperymentu leczniczego’ w prawie polskim – krytyczna analiza prawno-etyczna
 • Agnieszka Zmysłowska (Polskie Towarzystwo Diabetologiczne) – Eksperyment leczniczy oczami lekarza-diabetologa
 • Tomasz Dzierżanowski (Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej) – Czy wolno przeprowadzać badania wśród chorych umierających?
 • Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – Czy biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego jest eksperymentem medycznym?
 • Piotr Iwanowski (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce) – Medycyna oparta na dowodach a regulatorzy rynku leków i wyrobów medycznych: czy ogon macha psem?
 • Antoni Szczepanik (Towarzystwo Chirurgów Polskich) – Terapie innowacyjne w chirurgii ogólnej - a może to tylko nowinki techniczne
 • Piotr Richter (Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej) – Innowacyjne terapie w leczeniu nowotworów 

Pierwsza partia tekstów związanych z tematyką projekt ukazała w specjalnym tematycznym bloku czasopisma Diametros w grudniu 2023 r.

Jako artykuły główne w bloku tematycznym zostały zamieszczone teksty:

 • Olga Dryla – Programy poszerzonego dostępu jako źródło danych poznawczych
 • Włodzimierz Galewicz – Eksperymentalne terapie – definicje i regulacje
 • Rafał Kubiak - Odpowiedzialność karna za przestępstwa związane z nielegalnym przeprowadzeniem eksperymentu medycznego
 • Paweł Lipowski – Reklamy eksperymentalnych produktów leczniczych i procedur medycznych w świetle polskiego prawa i etyki mediów
 • Tomasz Rzepiński – Lecznicze produkty terapii zaawansowanej jako wytwory innowacyjnych biotechnologii

 Oprócz artykułów głównych w związanym z projektem bloku tematycznym ukazały się następujące komentarze lub głosy dyskusyjne:

 • Wojciech Ciszewski – Dwie uwagi do artykułu Rafała Kubiaka
 • Włodzimierz Galewicz – Wkład eksperymentalnych terapii do rozwoju wiedzy medyczne (w związku z tematem artykułu Olgi Dryli)
 • Piotr Grzegorz Nowak – Zniekształcenie normatywnego znaczenia „innowacyjności” w języku ekspertów (w związku z tematem artykułu Tomasza Rzepińskiego)
 • Jan Pleszczyński – Medycyna na wolnym rynku a współczesne media (w związku z tematem artykułu Pawła Lipowskiego)
więcej o

Druga partia tekstów związanych z tematyką projektów obecnie znajduje się w trakcie dalszych prac autorskich oraz redakcyjnych i ukażą się w jednym z numerów czasopisma Diametros w 2024 r. (a w części jeszcze przedtem w dziale early view).

W dziale early view już zostały zamieszczone teksty:

 • Marlena Pecyna - Zastosowanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego a eksperyment leczniczy
 • Daniel Eryk Lach -Udzielanie i finansowanie terapii spoza katalogu świadczeń gwarantowanych w niemieckim ubezpieczeniu zdrowotnym
 • Wojciech Załuski - O granicach eksperymentu medycznego z perspektywy teorii racjonalnego wyboru
więcej o